Opis inwestycji:

Projektowany odcinek drogi krajowej nr 78 zlokalizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie jędrzejowskim na terenie gmin Nagłowice oraz Jędrzejów.

Początek planowanej inwestycji planowany jest w km około 180+000 w miejscowości Nagłowice. Koniec inwestycji przewidziano w km około 190+300 w miejscowości Prząsław.

Zakładane parametry techniczne:

Klasa technicznaGP
Przekrój:1/2
Szerokość pasa ruchu:3,5 m
Pochylenia poprzeczne jezdni na prostej2,5%
Minimalna szerokość pobocza gruntowego0,75m
Klasa obciążenia115 kN/oś
Skrajnia pionowa4,70m

Orientacyjny obszar analiz związanych z wyznaczeniem przebiegu wariantów rozbudowy DK 78

Orientacja