Zaproszenie na akcję informacyjną dotyczącą planowanej inwestycji.

Celem spotkań jest poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych (np. organizacji ekologicznych) o planowanym przedsięwzięciu.

Spotkania informacyjne przeprowadzane są przy udziale każdej gminy, na terenie której przechodzą analizowane warianty drogi.

Na przełomie marca i kwietnia b.r. przeprowadzone zostaną spotkania informacyjne dla mieszkańców terenów zlokalizowanych w zasięgu analizowanych wariantów przebiegu drogi DK78.

ZAPROSZENIE NA AKCJĘ INFORMACYJNĄ DLA ZADANIA:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Nagłowice (projektowana obwodnica) – Prząsław (początek istniejącej obwodnicy północnej Jędrzejowa)”.

GminaMiejsce
spotkania
Data i godzina
NagłowiceGminny Ośrodek Kultury w Nagłowicach
ul. Mikołaja Reja 17
28-362 Nagłowice
3 kwietnia 2024r.
godzina 16:00
JędrzejówCentrum Kultury w Jędrzejowie
Al. J. Piłsudskiego 3
28-300 Jędrzejów
9 kwietnia 2024r.
godzina 16:00

Termin przesyłania ankiet.

Wypełnione ankiety należy wysłać do dnia 30.04.2024r. na jeden z poniższych adresów:

Mosty Katowi­ce Sp. z o.o.

ul. Rolna 12

40-555 Katowice

lub na adres e-mailowy: biuro@mostykatowice.pl

                                   

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45

25-950 Kielce

lub na adres e-mailowy: sekretariatkielce@gddkia.gov.pl